بازدید مشتریان

مشتری ما

شبکه فروش Tianhe Technology اساساً گروه های اصلی شرکت زغال سنگ و معادن غیر زغال سنگ در چین را پوشش می دهد و در حال حاضر به پاکستان، ترکیه، قزاقستان، مالزی، اندونزی، هند، مغولستان، صربستان، روسیه و سایر کشورها صادر می شود.

ثبت اختراع

بازدید مشتری

کارخانه_تور (5)
کارخانه_تور (7)
کارخانه_تور (1)
کارخانه_تور (8)
کارخانه_تور (6)
کارخانه_تور (2)